Cephe açıklıklarının iç mekandaki günışığı performansına etkisinin konut örneğinde incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorAlpin Köknel Yener (Supervisor)

Cite this

'