Cam laminasyon otoklavında sızdırmazlık için kullanılan kapak contasının sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmesi ve geometrisinin belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorZeynep Parlar (Supervisor)

Cite this

'