Cadde ve sokak adlandırmalarının (kentsel toponimi) kentsel kimlik ve toplumsal bellek üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi; Ayvalık ve Cunda örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorHatice Ayataç (Supervisor)

Cite this

'