Câzim Efendi - Râif Dede mecmûasındaki Ayîn-i Şerîf nüshalarının incelemesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorNilgün Doğrusöz Dişiaçık (Supervisor)

Cite this

'