Buzdolabı hava kanallarında yoğuşmanın incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorSeyhan Onbaşıoğlu (Supervisor)

Cite this

'