Burulma düzensizliği bulunan çok katlı yapıların deprem yönetmeliği açısından irdelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorEngin Orakdöğen (Supervisor)

Cite this

'