Bulanıklık altında özelliklere göre örnekleme planlarının optimizasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorCengiz Kahraman (Supervisor)

Cite this

'