Bulanık su altı görüntülerinde derin öğrenme tabanlı balık tespiti Deep learning based fish detection in turbid underwater images

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorBehçet Uğur Töreyin (Supervisor)

Cite this

'