Bulanık petri ağlarıyla bir demiryolu trafik sisteminin modellenmesi ve FPGA üzerinde gerçeklenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorMürvet Kırcı (Supervisor)

Cite this

'