Bulanık çok modlu kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinin çözümü için matematiksel bir model

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorCengiz Kahraman (Supervisor)

Cite this

'