Bozanın farklı hammaddeler kullanılarak üretilmesinin fenolik içeriğine ve kalitesine etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorBeraat Özçelik (Supervisor)

Cite this

'