Biyolojik arıtılabilirlik bazlı atık su karakterizasyonu ve atık aktif çamur üzerinde ozonlamanın etkisi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorFatma Fatoş Babuna (Supervisor)

Cite this

'