Biyokütle tedarik zinciri ağ yapısı tasarımı-biyogaz tesis yeri seçimi için bir modelleme yaklaşımı

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorMurat Baskak (Supervisor)

Cite this

'