Bitişik betonarme binalar arasında oluşabilecek sismik etkileri önleyecek derz mesafesinin araştırılması Investigation of the separation distance for preventing seismic effects on reinforced concrete

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorArcan Yanık (Supervisor)

Cite this

'