Birleşim düzlemi içinde dışmerkez yük etkisindeki bulonlu birleşimler

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorCüneyt Vatansever (Supervisor)

Cite this

'