Bir Toki konut örneğinde ısıtma ve soğutma enerji yüklerinin farklı iklim bölgelerine bağlı olarak değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorGül Koçlar Oral (Supervisor)

Cite this

'