Bir Otonom Sualtı Aracının Radyo Frekans ve Akustik Karma Haberleşme Kullanarak Kenetlenme Manevrası Uygulaması için Eşzamanlı Benzetim Ortamı Tasarlanması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorAhmet Onat (Supervisor)

Cite this

'