Bir İHA için tasarlanmış kanal içi pervanenin performansının deneysel incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorDuygu Erdem (Supervisor)

Cite this

'