Bir demiryolu yük vagonunun sayısal yöntemlerle seyir emniyeti ve yorulma dayanımının araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorEmin Sünbüloğlu (Supervisor)

Cite this

'