Bir cisim etrafındaki sualtı akış gürültüsünün teorik ve deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorSelma Ergin (Supervisor)

Cite this

'