Bir boyutlu motor modellemesi ile kısmi yükte çevrim atlatma ve değişken strok hacmi yöntemi incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorOsman Akın Kutlar (Supervisor)

Cite this

'