Bir çelik endüstri yapısının süneklik düzeyi yüksek olarak tasarımı ve doğrusal olmayan dinamik analizi High ductile seismic design of an industrial steel building and nonlinear dynamic analysis

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorKonuralp Girgin (Supervisor)

Cite this

'