Binalarda toplam enerji harcamalarının ve CO2 salım miktarlarının azaltılması amacıyla bir toplu konut örneğinin değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorGülten Manioğlu (Supervisor)

Cite this

'