Binalarda cephe eğiminin enerji yükleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorGülten Manioğlu (Supervisor)

Cite this

'