Binalarda ısı pay ölçer uygulamasının ısıtma enerjisi harcamalarının dengeli bir biçimde paylaştırılması açısından değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorGülten Manioğlu (Supervisor)

Cite this

'