BIM for infrastructure: A spatial perspective to utility network management using BIM applications Altyapı için YBM: Altyapı sistemlerinin yönetiminde YBM uygulamalarının kullanımına mekansal bakış

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorHande Demirel (Supervisor)

Cite this

'