Bilyeli rulman hasarlarının titreşim analizi ile tespiti ve gemi makinelerinde kestirimci bakım uygulaması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorOsman Azmi Özsoysal (Supervisor)

Cite this

'