Bilgisayar-destekli antikolinesteraz flavonoid türevlerinin sentezi ve intraoperatif kanser görüntüleme özelliklerinin incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorTuran Öztürk (Supervisor)

Cite this

'