Bilgi teknolojileri projelerinde risk ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorFethi Çalışır (Supervisor)

Cite this

'