Bigadiç Güneyi Şaphane köyü (Balıkesir, Türkiye) ve dolayının jeolojisi, alterasyon koşulları ile alterasyon ürünlerinin seramik sektöründe kullanım olanaklarının araştırılması Geological investigatio

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorŞengül Can Genç (Supervisor)

Cite this

'