Betonarme taşıyıcı elemanların konstüktif esasları, yüksek betonarme yapıların tasarımı ve enine donatılarda kancaların bilgisayar programında modellenmesi.

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorAbdullah Gedikli (Supervisor)

Cite this

'