Betonarme gürültü bariyerleri için ses yutucu perlit esaslı kaplama tasarımı yapılarak fiziksel performansının ve maliyetinin araştırılması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorZübeyde Öztürk (Supervisor)

Cite this

'