Betonarme bir yüksek binanın 2018 Türkiye bina deprem yönetmeliğine göre performans esaslı tasarımı ve bodrum perde duvar yerleşiminin tasarıma etkisi Performance based design of a highrise rc buildin

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorZeynep Değer (Supervisor)

Cite this

'