Betonarme bir binanın davranışının eski ve güncel tasarım yönetmeliklerine göre incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorTülay Aksu Özkul (Supervisor)

Cite this

'