BETONARME ÇERÇEVELERİN BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇELİK ÇAPRAZLAR (BÖÇ) İLE DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorOğuz Cem Çelik (Supervisor)

Cite this

'