Beton esaslı prekast cephe panellerinin üretimi, uygulaması, yapısal performansının değerlendirilmesi ve bir alan araştırması ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorHülya Kuş (Supervisor)

Cite this

'