Belediyelerde performans ölçümü için çok ölçütlü bulanık bir model önerisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorCengiz Kahraman (Supervisor)

Cite this

'