BEDT-TTF temelli yeni organik süperiletkenlerin sentezleri ve özelliklerinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorTuran Öztürk (Supervisor)

Cite this

'