Beşiktaş ilçesi tarihi ve kültürel değerlerinin web tabanlı coğrafi bilgi sistemi yardımıyla yayımlanması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorDursun Zafer Şeker (Supervisor)

Cite this

'