Bazı antineoplastik (antikanser) ilaçların Cu(II), Zn(II) ve Pt(II) metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve DNA'ya bağlanabilme özelliklerinin incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorAyşegül Gölcü (Supervisor)

Cite this

'