Bankacılıkta operasyonel risk ölçüm modelleri ve sermaye yeterliliğine etkisi: Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankaya uygulanması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorKemal Burç Ülengin (Supervisor)

Cite this

'