Bakır-nikel (CuNi) ve bakır-nikel-indiyum (CuNiIn) alaşım nanopartiküllerinin ultrasonik sprey piroliz (USP) ve hidrojen redüksiyonu (HR) yöntemi ile üretilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorSebahattin Gürmen (Supervisor)

Cite this

'