Bacillus Subtilis ve Bacillus Cereaus Bakterilerinden Proteaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorFatoş Yüksel Güvenilir (Supervisor)

Cite this

'