Bağlama çalıp söyleyen kadınların müzik performansının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorSongül Karahasanoğlu (Supervisor)

Cite this

'