B2O3 hedefin 103-127 keV enerjili protonlar ile bombardımanı sonucu gerçekleşen 11B(p,α)2α reaksiyonunun kısmi diferensiyel tesir kesitlerinin ölçülmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorNilgün Baydoğan (Supervisor)

Cite this

'