B2C web sitelerinde algılanan değer, müşteri sadakati ve satın alma niyeti ilişkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorAdnan Veysel Ertemel (Supervisor)

Cite this

'