Büyük kesitli dökme çelik malzemelerin mekanik özelliklerinin bileşim ve işlem süreçleri ile ilişkisi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorCevat Fahir Arısoy (Supervisor)

Cite this

'