Büyük elektrik şebekeleri için güç salınımı tanımlayıcısı ve esnek alternatif akım iletim sistemlerine uygulanması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Doğan (Supervisor)

Cite this

'