Büyük açıklığa sahip bir uçak hangarının tasarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorBarlas Özden Çağlayan (Supervisor)

Cite this

'