Büyük Ölçekli Projelerin Sosyal Hasar Görebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi: İstanbul Arnavutköy İlçesi Örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorEbru Kerimoğlu (Supervisor)

Cite this

'